Pracoviště Ústí nad Labem.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Územní pracoviště Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

Úřední doba:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00

Kontakty na pověřené osoby

Mgr. et Mgr. Vladimír Možíšek, LL.M.
vedoucí služebního úřadu – ředitel
Jana Tereza Vaňáčová
referentka vedoucího služebního úřadu
MUDr. Eva Patrasová
ředitelka odboru
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
MUDr. Daniela Marhonsová
ředitelka odboru
Ing. Miriam Riessová
ředitelka odboru
MUDr. Jan Bechyně
ředitel odboru
Ing. Radka Šumová
ředitelka odboru
MUDr. Lenka Šimůnková
vedoucí oddělení
Ing. Hana Kovaříková
vedoucí oddělení
MUDr. Romana Tylová
vedoucí oddělení
Bc. Karin Straková
vedoucí oddělení PBU
Ing. Petra Kotrbová
vedoucí oddělení
MUDr. Kateřina Kreutzerová
vedoucí oddělení
Ing. Zuzana Müllerová
vedoucí oddělení
JUDr. Irena Wolfová
vedoucí oddělení
Mgr. Jindřiška Pospišilová
odborný rada
Bc. Martina Patzeltová
odborný rada
Mgr. Jitka Lokvencová
odborný rada
Ing. Magdalena Šťastná
odborný rada
MUDr. Eva Solcerová
odborný rada
Ing. Tomáš Budín
odborný rada
David Čech, DiS.
vrchní referent
Jana Pošarová DiS.
vrchní referent
Lucie Novotná, DiS.
vrchní referent
Ing. Petr Pilař
rada oddělení PBU
Bc. Kateřina Vidnerová
vrchní referent
Lenka Čmugrová
odborný referent
Marie Holopírková
odborný referent
Bohuslava Chachajová
odborný referent
Marie Strnadová
odborný referent
Kateřina Kastnerová
odborný referent
Iva Kučerová
odborný referent
Martin Malina
odborný referent
Veronika Kučerová
odborný referent
Eva Vlková
odborný referent
Jana Vacková, DiS
odborný referent
Bc. Dana Mašková
rada
Ing. Roman Procházka
správce informačních a komunikačních technologií
Jana Urbanová
Referent/ka hospodářské správy - zásobovač
Hana Svobodová
uklizečka
Lucie Šindelářová
uklizečka
Anna Fénešová
uklizečka