Odbor správní

 
 

 

 
 

ředitelka odboru správního

 
 

JUDr. Irena Wolfová       telefon: 477 755 177  e-mail: irena.wolfova(*)khsusti.cz

 
     
  oddělení dokumentační Jana Plisková 477 755 310 jana.pliskova(*)khsusti.cz  
  oddělení personálně správní Milada Oliveriusová 477 755 118 milada.oliveriusova(*)khsusti.cz  
             
     
 

Činnost odboru správního

 
 

samostatně zajišťuje právní agendu KHS a zajišťuje řádný chod správní činnosti KHS

 
 

podílí se a odborně zajišťuje popř. vede správní řízení o uložení pokuty dle věcné a místní příslušnosti KHS dané platnými právními předpisy,

 
 

ověřuje úroveň důkazního řízení před zahájením správního řízení, kontroluje průkaznost porušení předpisů,

 
 

vede evidenci odvolání a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí KHS,

 
 

vede evidenci stížností ve smyslu § 175 zákona č. 500/2004 Sb.,

 
 

vyhotovuje stanoviska k odvolání,

 
 

provádí kontrolu protokolu a rozhodnutí, platnost použitých předpisů a správnou aplikaci jednotlivých ustanovení,

 
 

vede evidenci obecně závazných právních předpisů,

 
 

poskytuje právní pomoc a zajišťuje informace pro zaměstnance o nových právních předpisech spojených s činností KHS,

 
 

zpracovává interní předpisy KHS a garantuje správnost základních dokumentů včetně kolektivní smlouvy po právní stránce,

 
 

provádí kontrolní činnost v rámci KHS v oblastech správního řízení, zákoníku práce a jiných právních předpisů,

 
 

zajišťuje vedení personální agendy zaměstnanců KHS včetně vzdělávání zaměstnanců.