Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

 
 

 

 
 

Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

 
 

MUDr. Jozef Král       telefon: 477 755 113  e-mail: jozef.kral(*)khsusti.cz

 
     
             
 

jednotlivé odbory s popisem jejich činnosti

 
     
  Odbor protiepidemický  
     
  Odbor hygieny obecné a komunální  
     
  Odbor hygieny práce  
     
  Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání  
     
  Odbor hygieny dětí a mladistvých