Sekretariát ředitelky

 
 

 

 
 

Referentka vedoucího služebního úřadu

 
 

Jana Tereza Vaňáčová       telefon: 477 755 111  e-mail: sekretariat(*)khsusti.cz

 
     
  Sekretariát ředitelky KHS zabezpečuje provoz krizového řízení, tvorbu zdravotní politiky příslušného regionu a zajišťuje jeho provoz.  
             
     
 

Zajišťuje zejména následující činnosti:

 
 

připravenost k řešení krizových situací v oboru působnosti KHS v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon);

 
 

podklady a provádí analýzu zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje ve vztahu k životnímu prostředí, životních a pracovních podmínek;

 
 

spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu;

 
 

zpracovává a analyzuje výsledky činností KHS;

 
 

koordinuje propagační a publikační činnost KHS;

 
 

zabezpečuje evidenci utajovaných skutečností tvořící předmět státního, hospodářského nebo služebního tajemství ;

 
 

podílí se na koordinaci úkolů integrovaného záchranného systému;

 
 

poskytuje služby sekretariátu ředitelky a ředitelů sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, odboru správního a odboru ekonomicko provozního.