ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE PO KONZUMACI POTRAVIN
– co mám dělat?

Objevila-li se u Vás nežádoucí reakce po konzumaci potraviny či doplňku stravy, měli byste tuto skutečnost v prvé řadě konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Ten Vás odborně vyšetří, komplexně zhodnotí Váš zdravotní stav a navrhne nejlepší způsob řešení Vašich obtíží.

Vaši negativní zkušenost s konzumací potraviny/doplňku stravy můžete nahlásit i příslušnému pracovníkovi Krajské hygienické stanice, který se Vašimi potížemi na  základě svých legislativních kompetencí bude zabývat.

Kontakt:
Jméno: MUDr. Simona Gunarová
Tel.: +420 477 755 150

Zdravotní obtíže po  konzumaci potraviny/doplňku stravy můžete dobrovolně také sdělit prostřednictvím online formuláře webových stránek projektu Nutrivigilance.

Tento projekt byl spuštěn v roce 2014 pod  záštitou Státního zdravotního ústavu (Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně) a jeho podstatou je sběr a analýza informací, které se týkají nežádoucích reakcí (neinfekčního charakteru) po  konzumaci vybraných druhů potravin/doplňků stravy. Zanalyzované informace o  konkrétních potravinách a zdravotních potížích, které se po  jejich konzumaci objevily, se stanou podkladem pro  preventivní a nápravná opatření k zajištění ochrany zdraví obyvatel.

Více informací o projektu naleznete na domovské stránce.