Životní situace 
   
   
   
 Kategorizace prací 
   
   
   
 Ohlášení zotavovací akce nebo školy v přírodě 
   
   
   
 Provozování stravovací služby 
   
   
   
 Provozovny péče o tělo 
   
   
   
 Schválení návrhu provozního řádu zdravotnického zařízení a úsp 
   
   
   
 Získání osvědčení prokazující znalost hub