Kontakty 
   
   
   
 Ředitel KHS 
   
 Sekretariát ředitele 
   
 Úsek správních činností 
   
 Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 
   
 Úsek ekonomicko-provozní 
   
 Územní pracoviště 
   
 Pracoviště Ústí nad Labem 
   
 Pracoviště Děčín 
   
 Pracoviště Chomutov 
   
 Pracoviště Most 
   
 Pracoviště Litoměřice 
   
 Pracoviště Louny 
   
 Pracoviště Teplice