Výroční zprávy vydané v roce 2016 
   
   
   
 za rok 2015 dle zákona 106/1999 Sb. 
   
   
   
 Informace o kontrolách za rok 2015 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole 
   
   
   
 Výroční zpráva odboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání za rok 2015 
   
 Výroční zpráva odboru hygieny dětí a mladistvých za rok 2015 
   
 Výroční zpráva odboru hygieny práce za rok 2015