Výroční zprávy vydané v roce 2013 
   
   
   
 za rok 2012 dle zákona 106/1999 Sb. 
   
   
   
 Výroční zpráva oddělení předmětů běžného užívání za rok 2012 
   
 Výroční zpráva odboru hygiena výživy za rok 2012 
   
 Výroční zpráva odboru hygieny dětí a mladistvých za rok 2012