Výroční zprávy vydané v roce 2010 
   
   
   
 za rok 2009 dle zákona 106/1999 Sb. 
   
   
   
 Výroční zpráva odboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání za rok 2009 
   
 Výroční zpráva oddělení předmětů běžného užívání za rok 2009 
   
 Výroční zpráva odboru hygieny dětí a mladistvých za rok 2009