Výroční zprávy vydané v roce 2009 
   
   
   
 Výroční zpráva odboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání za rok 2008 
   
 Výroční zpráva odboru hygieny dětí a mladistvých za rok 2008