Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje kraje se sídlem v Ústí nad Labem nabízí aktuálně tuto volnou pracovní pozici:
 
  vyvěšeno dne oznámení
05.12.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce řidič/ka s místem výkomu práce Louny
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (189 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
26.11.2019 Výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení oddělení personálně správního pracoviště Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (1212 KB)
Služební místo - dokumenty
Stanovení dalších požadavků pro služební místo vedoucí oddělení personálně správního ve formátu pdf (230 KB)
26.11.2019 Výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny výživy pracoviště Most, Teplice
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (1322 KB)
Služební místo - dokumenty
Stanovení dalších požadavků pro služební místo vedoucích oddělení hygieny výživy, oddělení předměntů běžného užívání, oddělení hygieny dětí a mladistvých, oddělení hygieny práce, oddělení hygieny obecné a komunální a oddělení protiepidemického ve formátu pdf (459 KB)
26.11.2019 Výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce pracoviště Chomutov, Louny
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (1324 KB)
Služební místo - dokumenty
Stanovení dalších požadavků pro služební místo vedoucích oddělení hygieny výživy, oddělení předměntů běžného užívání, oddělení hygieny dětí a mladistvých, oddělení hygieny práce, oddělení hygieny obecné a komunální a oddělení protiepidemického ve formátu pdf (459 KB)