Úřední deska
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
 
  vyvěšeno dne oznámení
05.12.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce řidič/ka s místem výkomu práce Louny
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (189 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
28.11.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej nepotřebného majetku
přílohy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej nepotřebného majetku ve formátu pdf (492 KB)
Soupis nabízeného majetku ve formátu pdf (4902 KB)
26.11.2019 Výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení oddělení personálně správního pracoviště Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (1212 KB)
Služební místo - dokumenty
Stanovení dalších požadavků pro služební místo vedoucí oddělení personálně správního ve formátu pdf (230 KB)
26.11.2019 Výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny výživy pracoviště Most, Teplice
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (1322 KB)
Služební místo - dokumenty
Stanovení dalších požadavků pro služební místo vedoucích oddělení hygieny výživy, oddělení předměntů běžného užívání, oddělení hygieny dětí a mladistvých, oddělení hygieny práce, oddělení hygieny obecné a komunální a oddělení protiepidemického ve formátu pdf (459 KB)
26.11.2019 Výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce pracoviště Chomutov, Louny
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (1324 KB)
Služební místo - dokumenty
Stanovení dalších požadavků pro služební místo vedoucích oddělení hygieny výživy, oddělení předměntů běžného užívání, oddělení hygieny dětí a mladistvých, oddělení hygieny práce, oddělení hygieny obecné a komunální a oddělení protiepidemického ve formátu pdf (459 KB)
01.11.2018 Aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
přílohy Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ve formátu pdf (231 KB)