V souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. f) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme tento:

 

Sazebník úhrad za poskytnuté informace
platný od 1. 2. 2012

 
  tisk nebo kopírování jednostranné A4 černobílé 2,00 Kč  
  tisk nebo kopírování oboustranné A4 černobílé 4,00 Kč  
  tisk nebo kopírování jednostranné A3 černobílé 4,00 Kč  
  tisk nebo kopírování oboustranné A3 černobílé 8,00 Kč  
  1 ks nenahraného CD   15,00 Kč  
  poštovné + balné   dle platného ceníku České pošty  
  osobní náklady za 1 hodinu   235,00 Kč  
  osobní náklady za poskytnutí informace v čase kratším než 1 hodina alikvotní část  

 

   

 

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 60,- Kč nebudou náklady žadateli účtovány. osobními náklady se rozumí náklady poskytovatele na mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných informací. Úhrada je splatná předem.