protikorupční opatření  
     
 

Protikorupční program ředitelky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve formátu pdf (4778KB)  
     
 

zveřejňování poradců a poradních orgánů  
     
 

Organizační zajištění oznamování protiprávního jednání - prošetřovatel