INFORMACE

o provozovaném informačním systému a jím poskytovaných službách
ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

 

 

 

             Informační systém Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem je provozován na lokální  počítačové síti propojené mezi sebou přes VPN. Ke své činnosti používá následující subsystémy:  
         
  1. VEMA - personalistika a mzdy, evidence a zpracování personálních údajů, zpracování mezd pracovníků  
  2.  Ekonomický informační systém JASU CS - ekonomický subsystém - zpracování odeslaných faktur, zpracování došlých faktur, skladové hospodářství, evidence majetku, účetnictví a rozpočet  
  3. Automatizovaný systém právních informací ASPI  
  4. Spisová služba - e-Spis  
  5. Zpracování odborných agend je realizováno převážně internetovými aplikacemi na centrálním serveru v Koordinačním středisku pro resortní zdravotnické informační systémy:  
    ARI - Registr akutních respiračních infekcí    
    EPI - Úložiště dat pro EpiDat    
    HDD - Registr hygieny dětí a dorostu    
    HVY - Registr hygieny výživy    
    KaPr - Registr kategorizace prací    
    OCKO - Registr očkovacích látek    
    PAN - Pandemie - krizový systém hygienické služby    
    PBU - Registr předmětů běžného užívání    
    PiVo - Registr kvality pitné a rekreační vody    
    REV - Registr ekonomických výkazu    
    RPN - Národní registr pohlavních nemocí    
    SZD - Stání zdravotní dozor - řízení    
    TBC - Národní registr TBC