informace poskytnuté na základě žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2019

 
     
 

Žádost o poskytnutí informace – Autodrom Most – měření hluku 2016 ve formátu pdf (54KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – provozní řád Kamencové jezero, Chomutov ve formátu pdf (53KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – FC Jiskra Modrá ve formátu pdf (54KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – výskyt černého kašle ve formátu pdf (46KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – Letní kino Chomutov II ve formátu pdf (74KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – protokoly z měření hluku NRL – Autodrom Most ve formátu pdf (48KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – Letní kino Chomutov ve formátu pdf (73KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – závazné stanovisko „Rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 1850 na pozemku st.p.č. 1018/2 k.ú. Žatec“ ve formátu pdf (56KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – přístavba MŠ Podbořany ve formátu pdf (80KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – měření hluku v areálu HP-Pelzer, Žatec v roce 2018, 2019 ve formátu pdf (36KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – rozbory vody –vodovod Verneřice Čáslav ve formátu pdf (38KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – kopie závazné stanovisko SKLADOVACÍ HALA HP-Pelzer s.r.o. ve formátu pdf (31KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – kopie Dodatečné povolení areálu HP-Pelzer, Žatec ve formátu pdf (38KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – kopie závazných stanovisek k záměrům těžby štěrkopísku ve formátu pdf (38KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – měření limitů hluku a vibrací nám. Dr. Eduarda Beneše, Klášterec nad Ohří ve formátu pdf (37KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – porušování nočního klidu areál Luna, ulice Jana Koziny čp. 1628, 1633 ve formátu pdf (54KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – spalničky 2018-2019 ve formátu pdf (38KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – prodejna vín, bar a kavárna Litoměřice ve formátu pdf (46KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – kopie protokolu z měření hluku Rooseveltova ul., Žatec ve formátu pdf (37KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – kopie protokolu z měření hluku ve formátu pdf (37KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – kopie protokolu z měření hluku Rooseveltova ul., Žatec ve formátu pdf (38KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – kopie stanoviska dobývací prostor Skytaly ve formátu pdf (30KB)