informace poskytnuté na základě žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2017

 
     
 

stanovisko k odvolání žadatele ve formátu pdf (18KB)  
 

typ použité barvy Kaufland Žatec ve formátu pdf (19KB)  
 

informace o výskytu vybraných infekčních onemocnění ve formátu pdf (29KB)  
 

přehodnocení protokolu o měření hluku ve formátu pdf (26KB)  
 

rušení nočního klidu SV část území města Žatec ve formátu pdf (27KB)  
 

hluk Rooseveltova ulice, Žatec ve formátu pdf (20KB)  
 

Pila Kovářská – protokoly měření hluku ve formátu pdf (29KB)  
 

Autodrom Most a.s. - překročení hygienických limitů hluku II ve formátu pdf (26KB)  
 

kosmetické přípravky ve formátu pdf (26KB)  
 

rušení nočního klidu HP Pelzer s.r.o., Raisova 1187, 438 01 Žatec ve formátu pdf (29KB)  
 

Velebudice ve formátu pdf (19KB)  
 

hluk HP Pelzer s.r.o. ve formátu pdf (19KB)  
 

závazné stanovisko hluk z obilného sila společnosti AGRO Teplice a.s. ve formátu pdf (27KB)  
 

závazné stanovisko ve formátu pdf (18KB)  
 

závazné stanovisko Pila Kovářská ve formátu pdf (27KB)  
 

měření hluku Lovosice – Řehlovice – dálnice D8 ve formátu pdf (29KB)  
 

závazná stanoviska „Pila Kovářská“ ve formátu pdf (25KB)  
 

ekologizace kotlů v Žatecké teplárenské a.s. ve formátu pdf (26KB)  
 

Kletečná ve formátu pdf (25KB)  
 

Pila Kovářská – stanoviska - překročení hygienických limitů hluku ve formátu pdf (25KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – epidemiologické šetření klíšťové encefalitidy v roce 2016 ve formátu pdf (40KB)  
 

Žádost o poskytnutí informace – Pila Kovářská – protokol z měření hluku ve formátu pdf (39KB)  
 

Autodrom Most a.s. - překročení hygienických limitů hluku ve formátu pdf (41KB)  
 

Autodrom Most a.s. - překročení hygienických limitů hluku ve formátu pdf (27KB)  
 

kopie rozhodnutí s.p. Doly Hlubina stanovení nejvýše přípustné expoziční doby ve formátu pdf (26KB)  
 

hluková měření a následná opatření na trase Vchynice – Řehlovice – dálnice D8 ve formátu pdf (31KB)  
 

Pila Kovářská XXVI ve formátu pdf (27KB)  
 

vyhodnocení dat z měření Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem ve Velemíně a Ústí nad Labem ve formátu pdf (27KB)  
 

Pila Kovářská XXIV ve formátu pdf (26KB)  
 

uložené pokuty firmám ve formátu pdf (23KB)  
 

protokol z měření hluku ve formátu pdf (25KB)  
 

Střelnice Ludvíkovice- měření hluku v roce 2008 ve formátu pdf (33KB)  
 

Střelnice Ludvíkovice ve formátu pdf (29KB)  
 

Autodrom Most a.s. ve formátu pdf (18KB)  
 

porušení povolených limitů hluku HP Pelzer s.r.o. ve formátu pdf (26KB)  
 

zaslání kopie třech posledních stanovisek vydaných povinným subjektem k provozovnám, jejichž součástí je provozování hudební produkce ve formátu pdf (25KB)  
 

zaslání kopie stanovisek vydaných povinným subjektem k dotčeným pozemkům v obci Košťany – Kamenný Pahorek 2 a Střelná ve formátu pdf (29KB)