informace poskytnuté na základě žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2015

 
     
 

kopie dokumentu – hygienické posouzení ubytovny Vodní v Litvínově ve formátu pdf (25KB)  
     
 

Pila Kovářská XIV ve formátu pdf (26KB)  
     
 

Pila Kovářská XIII ve formátu pdf (29KB)  
     
 

Pila Kovářská XII ve formátu pdf (29KB)  
     
 

informační systém „CODEXIS“ ve formátu pdf (24KB)  
     
 

informace k hospodaření KHS s investičními prostředky v letech 2009 – 2014 ve formátu pdf (27KB)  
     
 

Seznam všech subjektů, které podléhají oznamovací povinnosti pro provozovatele stravovacích služeb ve formátu pdf (25KB)  
     
 

Frekvence kontrol „Občerstvení Schnitzel Plac“ ve formátu pdf (28KB)  
     
 

Zjištění hladiny hluku v Žatci měřením v noční době ve formátu pdf (36KB)  
     
 

Pila Kovářská XI ve formátu pdf (26KB)  
     
 

podnikatelský provoz HP Pelzer s.r.o., Raisova 1187, 438 01 Žatec ve formátu pdf (27KB)  
     
 

podnikatelské provozy v areálu bývalé Šroubárny Žatec ve formátu pdf (23KB)  
     
 

kopie protokolů z kontroly ve firmě Grammer CZ Most ve formátu pdf (28KB)  
     
 

kvalita ovzduší v Lovosicích v roce 2014 ve formátu pdf (19KB)  
     
 

Vodní záchranná služba Kamencové jezero ve formátu pdf (23KB)  
     
 

kopie dokumentů týkajících se hluku Stavební stroje Ústí nad Labem a.s. – III. ve formátu pdf (26KB)  
     
 

Léčivé účinky olejů Nobilis Tilia ve formátu pdf (27KB)  
     
 

kopie dokumentů týkajících se hluku Stavební stroje Ústí nad Labem a.s. – II. ve formátu pdf (26KB)  
     
 

počty a průměrný věk lékařů epidemiologů ve formátu pdf (28KB)  
     
 

kopie protokolu z měření koncentrace azbestu ve formátu pdf (26KB)  
     
 

Pila Kovářská VIII ve formátu pdf (33KB)  
     
 

Pila Kovářská X ve formátu pdf (25KB)  
     
 

Pila Kovářská IX ve formátu pdf (26KB)  
     
 

ČOV Libouchec II ve formátu pdf (41KB)  
     
 

ČOV Libouchec I ve formátu pdf (28KB)  
     
 

Pila Kovářská VII ve formátu pdf (24KB)  
     
 

počty a průměrný věk odborných pracovníků ve formátu pdf (28KB)  
     
 

kopie závazného stanoviska MŠ Klostermannova ve formátu pdf (16KB)  
     
 

kopie dokumentů – hlučnost I/30 Vaňov ve formátu pdf (25KB)  
     
 

kopie všech přijatých podnětů a žádostí o přezkum stanovisek a rozhodnutí Krajské hygineické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem týkajících se provozu společnosti DABEN Kovářská s.r.o. ve formátu pdf (26KB)  
     
 

kopie dokumentů týkajících se měření hluku Stavební stroje Ústí nad Labem a.s. ve formátu pdf (26KB)  
     
 

kopie všech přijatých žádostí o vydání závazných stanovisek a všech rozhodnutí OC Fontána Teplice ve formátu pdf (27KB)  
     
 

informace o dotřiďovacích linkách v Ústeckém kraji ve formátu pdf (43KB)