informace poskytnuté na základě žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2014

 
     
 

počty přijatých odborných zaměstnanců za posledních 5 let ve formátu pdf (31KB)  
     
 

kopie závazných stanovisek prodejna OPTIKA - Teplice ve formátu pdf (18KB)  
     
 

Pila Kovářská VI ve formátu pdf (23KB)  
     
 

Pila Kovářská V ve formátu pdf (24KB)  
     
 

Pila Kovářská IV ve formátu pdf (24KB)  
     
 

Pila Kovářská III ve formátu pdf (25KB)  
     
 

zaslání kopie protokolů ze všech měření hluku ve městě Trmice ve formátu pdf (25KB)  
     
 

překračování hygienických norem hluku v roce 2013 ve formátu pdf (25KB)  
     
 

rizikový faktor Lokální svalová zátěž ve formátu pdf (72KB)  
     
 

zaslání fotokopie stanoviska pohřební služba ve formátu pdf (24KB)  
     
 

zaslání fotokopie protokolu z měření hluku ve formátu pdf (25KB)  
     
 

kopie závazného stanoviska č.j. KHSUL 1426/2012 ve formátu pdf (28KB)  
     
 

kopie závazného stanoviska č.j. KHSUL 4632/2009 ve formátu pdf (28KB)  
     
 

zaslání seznamů provozovatelů vodovodů a malých zdrojů v působnosti KHS Ústeckého kraje a seznamů dalších provozovatelů dle požadavku žadatele ve formátu pdf (28KB)  
     
 

žádosti o vydání integrované povolení v souvislosti s provozem střelnice Ludvíkovice ve formátu pdf (26KB)  
     
 

časově omezené povolení MS ve střelbě na kovové siluety 2014, vyjádření KHS k žádosti o integrované povolení ve formátu pdf (28KB)  
     
 

poskytnutí kopií dokumentů týkajících se studny a veřejného vodovodu Stroupeč ve formátu pdf (26KB)  
     
 

výjimka z hlukových limitů pro komunikaci I.tř. I/62 udělenou ŘSD Chomutov ve formátu pdf (31KB)  
     
 

vedená správní řízení – Domov Na Kopci, se sídlem Kunětická 2534/2, Praha, provozovna Měrunice 135a, Bc. Lucie Zocherová, DiS., Chomutov ve formátu pdf (26KB)  
     
 

zaslání závěrečné zprávy a případně dalších listin zpracovaných krajskou hygienickou stanicí obsahující výsledky měření koncentrace azbestových a minerálních vláken ve vnitřním prostředí pobytových místností škol a školských zařízení ve formátu pdf (26KB)  
     
 

zaslání stanovisek KHS k záměru změny vytápění z CTZ na pevná paliva ve 12ti bytových domech na Sídlišti ve Šluknově ve formátu pdf (24KB)  
     
 

Pila Kovářská II ve formátu pdf (28KB)  
     
 

Výsledky vyšetření vzorků vody v souvislosti s šetřením výskytu A84.1 ve formátu pdf (24KB)  
     
 

Zaslání kopie protokolu o zkoušce č. 7831/2013- odebrání vzorků půdy v obci Koštany – Kamenný Pahorek ve formátu pdf (24KB)  
     
 

Počet rozhodnutí o nařízení deratizace (zdivočelých) koček ve formátu pdf (25KB)  
     
 

Časově omezené povolení MS ve střelbě na kovové siluety 2014 ve formátu pdf (27KB)  
     
 

Počet rozhodnutí o počtu řízení ve věci nesplnění povinnosti povinného očkování ve formátu pdf (27KB)  
     
 

Park větrných elektráren Hora Svatého Šebestiána ve formátu pdf (25KB)  
     
 

Hodnocení zdravotních rizik v obci Koštany – Kamenný Pahorek ve formátu pdf (17KB)  
     
 

Pila Kovářská ve formátu pdf (23KB)