informace poskytnuté na základě žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.

 
     
 

v roce 2020  
     
 

v roce 2019  
     
 

v roce 2018  
     
 

v roce 2017  
     
 

v roce 2016  
     
 

v roce 2015  
     
 

v roce 2014