Formuláře ke stažení  
     
    Oznámení o zahájení, změně nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami  
       
    Ohlášení hromadné akce na území ČR s účastí nad 5 000 osob denně  
       
    Oznámení o zahájení/ukončení činnosti provozovny stravovacích služeb  
       
    Žádost o schválení provozních řádů  
       
    Oznámení o konání zotavovací akce  
       
    Žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby  
       
    Žádost o vydání zavazného stanoviska k užívání stavby (stavební řízení)  
       
    Žádost o získání odborné způsobilosti pro nakládání s chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické  
       
    Žádost o získání osvědčení znalosti hub  
       
    Podání podnětu podle § 42 správního řádu  
       
    Žádost o získání odborné způsobilosti pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace  
       
    Notifikace - Registrace recyklačních závodů a zpracovatelů recyklovaných plastů  
       
    Žádost o vystavení Průvodního listu těla zemřelého ve formátu word (33 KB) ve formátu pdf (24 KB)