Zajištění dostupnosti epidemiologa a ředitele KHS Ústeckého kraje od 11.08.2022 do 18.08.2022

 
     

 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem oznamuje kontaktní osoby zajišťující komunikaci s Integrovaným záchraným systémem k zajištění plnění úkolů stanovených dohodou o spolupráci k zajišťování, předávání a přijímání informací v případě vzniku mimořádné události s výskytem infekčních nemocí.  
     

 

Bližší informace v přiloženém dokumentu ve formátu pdf (43.8 kB)