Zajištění dostupnosti epidemiologa a ředitele KHS Ústeckého kraje - 05. 12. 2018 - 12. 12. 2019

 
     

 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem oznamuje kontaktní osoby zajišťující komunikaci s Integrovaným záchraným systémem k zajištění plnění úkolů stanovených dohodou o spolupráci k zajišťování, předávání a přijímání informací v případě vzniku mimořádné události s výskytem infekčních nemocí.  
     

 

Bližší informace v přiloženém dokumentu ve formátu pdf (149 KB)