Bankovní spojení

 
     

 

číslo účtu 19-8327411/0710 vedený u České národní banky, pobočka Ústí nad Labem  
     

 

úhrada uložené pokuty ve správním nebo přestupkovém řízení  
     

 

č. účtu 19- 8327411/0710 vedený u České národní banky, pobočka Ústí nad Labem,
variabilní symbol:
číslo jednací správního rozhodnutí, spec. symbol: IČO účastníka řízení
 
     

 

úhrada nákladů řízení ve správním nebo přestupkovém řízení  

 

   

 

č. účtu 19- 8327411/0710 vedený u České národní banky, pobočka Ústí nad Labem,
variabilní symbol:
číslo jednací správního rozhodnutí, spec. symbol: IČO účastníka řízení