Rekreační vody
Ústeckého kraje

;
 

Zaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním v rekreační sezoně 2019?
Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku.

Legislativa vztahující se ke koupalištím

Druhy míst ke koupání

Hodnocení kvality vody

Hrozící nebezpečí ve vodě

Sinice a koupání v přírodě

Slunce a UV záření

Kvalita rekreačních vod v ČR

Národní geoportál INSPIRE

 
 

Přírodní koupaliště na povrchových vodách a další povrchové vody ke koupání, kde lze očekávat velký počet osob

 
  
  
  
    
 

Přírodní koupaliště ve volné přírodě místního významu

 
  
    
 

Další přírodní koupaliště

 
  
      
© copyright 2006 Web Designed by Jan Wanke