Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

 

 

 

 

 

KHS UL je dle čl. 37 odst. 1 písm. a)  nařízení GDPR orgánem veřejné moci, a jako taková má povinnost  za účelem řádné ochrany osobních údajů jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato pozice je dle metodického vedení Ministerstva zdravotnictví jednotně zřízena pro všechny krajské hygienické stanice, a to v rámci Ministerstva zdravotnictví ČR – oddělení interního auditu. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

 

 

 

 

Kontakt:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
oddělení interního auditu
Ing. Tereza Pavlíčková

 

 

 

 

 

Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
IČ: 00024341

 

 

 

 

 

elektronická adresa: oia@mzcr.cz
ID datové schránky: pv8aaxd

 

 

 

 

 

web: www.mzcr.cz
tel.: 224 972 123

fax: 224 972 111