Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

 

 

 

 

 

KHS UL je dle čl. 37 odst. 1 písm. a)  nařízení GDPR orgánem veřejné moci, a jako taková má povinnost  za účelem řádné ochrany osobních údajů jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

 

 

 

 

Kontakt:
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
MUDr. Jozef Král

 

 

 

 

 

Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009183

 

 

 

 

 

elektronická adresa: jozef.kral@khsusti.cz
ID datové schránky: 8p3ai7n

 

 

 

 

 

web: www.khsusti.cz
tel.: 477 755 113

fax: 477 755 112