Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

 

 

 

 

 

Správcem osobních údajů je Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, organizační složka státu vzniklá na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KHS UL“).

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009183 

 

 

elektronická adresa: e-podatelna@khsusti.cz
ID datové schránky: 8p3ai7n

 

 

web: www.khsusti.cz

tel.: 477 755 111

 

 

 

 

 

KHS UL byla zřízena dne 1. 1. 2003 zákonem č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kterým byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jejím správním obvodem je území okresů Ústí nad Labem, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most a Teplice.

 

 

 

KHS UL provádí státní zdravotní dozor v následujících oblastech:

 

v rámci předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, ve zdravotnických zařízeních (odbor protiepidemický),

 

v oblasti pitných a rekreačních vod, činností epidemiologicky závažných jako je např. kosmetika, kadeřnictví, masáže, pedikúra (hygiena obecná a komunální),

 

v oblasti pracovních podmínek z hlediska výskytu škodlivin v pracovním prostředí, v rámci kategorizace prací, provádí šetření podmínek vzniku nemocí z povolání (hygiena práce),

 

ve stravovacích službách, v oblasti výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy (hygiena výživy a předmětů běžného užívání),

 

v předškolních a školních zařízeních (hygiena dětí a mladistvých).

 

 

 

KHS UL  se dále zabývá zejména:

 

hodnocením zdravotních rizik z hlediska prevence negativního vlivu na zdravotní stav obyvatelstva,

 

vydáváním stanoviska při územních a stavebních řízeních, kolaudacích staveb,

řešením podnětů občanů,

 

podílí se ve spolupráci s dalšími správními úřady na tvorbě zdravotní politiky kraje a na úkolech integrovaného záchranného systému.