Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – nařízení GDPR

 

 

 

 

 

 

Informace o zpracovávání osobních údajů

 

 

 

 

 

dle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen jako „nařízení GDPR“

 

 

 

 

 

1.  Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

 

 

 

2.  Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

 

 

 

3.  Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje a  z jakých tyto zdrojů data získáváme?

 

 

 

4.  Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům?

 

 

 

5.  Po jakou dobu máme Vaše osobní údaje uloženy?

 

 

 

6.  Přijímaná opatření v rámci GDPR

 

 

 

7.  Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?